Zákeus története Zákeus szemszögéből

// december 25th, 2014 // Blog, Tanítások

Zacchaeus in the Scyamore Tree Luke 19:2-5Számos alkalommal olvastam már Zákeus történetét, sőt elég sok prédikációban is hallottam róla, de a történetet mindig csak Jézus szemszögéből figyeltem meg. Ma amikor elolvastam, valami újat találtam az igében. Szeretném, ha elolvasnád, de úgy, mintha te lennél Zákeus:

Lukács 19:1-10 Zákeus

Ezután Jézus Jerikóba ért, és keresztülment a városon. 2 Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki a vámszedők vezetője volt. 3 Szerette volna megnézni, hogy ki az a Jézus, de mivel alacsony termetű volt, nem látott semmit a sokaság miatt. 4 Ezért előreszaladt, és felmászott egy fára, hogy lássa Jézust, aki arrafelé ment. 5 Mikor Jézus a fa alá ért, felnézett rá, és azt mondta: „Zákeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”

6 Zákeus ekkor lejött a fáról, és örömmel befogadta Jézust a házába. 7 Amikor látták ezt az emberek, egymás között morgolódni kezdtek: „Nézzétek, miféle bűnöshöz megy vendégségbe!”

8 Zákeus felállt, és a vendégek előtt ünnepélyesen megígérte az Úrnak: „Uram, elhatároztam, hogy összes vagyonom felét szétosztom a szegények között. Akiket pedig megkárosítottam, azoknak négyszer annyit fizetek vissza kárpótlásul.”

9 Jézus erre így válaszolt neki: „Ma érkezett meg az üdvösség ehhez a családhoz, mivel Zákeus is igazán Ábrahám fia lett. 10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.”

A Biblia nem ír többet Zákeusról, mint amit most olvastunk. Mégis, elég sok minden kiderül róla. Zákeus egy nagyon gazdag és pénzimádó ember volt, aki vagyonát csalással szerezte. Mindenki tudta, hogy bűnös, ő maga is saját magáról. A csalásokkal szerzett vagyonát pedig egy naplóban vezethette (Lk. 19:8), amiben leírta pontosan, hogy kitől mennyit csalt el. Zákeus valószínűleg már sokat hallott Jézusról, azokról a csodákról amit tett, talán hitte, hogy Jézus tényleg Isten Fia. Zákeus tudta, hogy aznap arra fog elmenni Jézus, és látni szerette volna Őt. Nem akart tőle autogrammot, se kezetfogni vele és gyógyulást kérni tőle valamilyen betegségben, csak látni szerette volna.

Amikor Jézus már ott volt a városában, Zákeus csatlakozott a tömeghez, hogy megnézhesse magának, kicsoda ez a Jézus. Ahogy Jézus átment a városon, hatalmas tömeg vehette körül, csak képzeljük el. Több ezer ember körbefogta és kisérte végig az útján. Zákeus alacsony termetű volt, megpróbálta minden oldalról megközelíteni Jézust, de nem jutott át a tömegen. Látta, hogy merre tart Jézus, ezért előre szaladt, felmászott egy fára és megvárta, amíg Jézus odaér. Amikor odaért, Jézus felnézett a fára és meghívatta magát Zákeus házába az egész tömeg előtt. A történet ettől a pillanattól kezd nagyon érdekes lenni. Csak gondoljunk ismét Zákeusra, hogy ki is volt ő? Bűnös, csaló, pénzimádó… és ő is tudta magáról, hogy mennyire bűnös. MÉGIS a reakciója az volt, hogy “Örömmel befogadta Jézust”.

Rengetegszer követek el még hibákat és bűnöket. Ilyenkor azt érzem, hogy jobb ha Jézus távol marad tőlem, nem akarom az ő hírnevét bemocskolni, nem akarok a terhére lenne. “Majd ha jobbá válok, akkor Jézus bejöhetsz a házamba”. De olyannak kell lennünk, mint Zákeusnak. Zákeus pontosan tudta, hogy milyen bűnei vannak. Jézus nem sorolta fel a bűneit, nem Jézus kérte meg, hogy adja oda a vagyonát a szegényeknek, nem Jézus mondta, hogy négyszeresét adja vissza azoknak, akiktől csalt. Zákeus pontosan tudta, hogy bűnös, és ennek ellenére Zákeus látni akarta Jézust, Zákeus felmászott a fára, hogy megpillanthassa Jézust, Zákeus beengedte Jézust a házába, Zákeus egy nagy lakodalmat szervezett Jézus tiszteletére, Zákeus meghívta a fél várost az ünnepségre… annak ellenére, hogy tudta magáról, hogy mennyire bűnös, mindenki tudta róla. sőt… tudta, hogy Jézus is tudja róla, hogy mennyire bűnös.

 

Zákeus reakciója nem az volt, ami sokszor a mi reakciónk:

 • túl bűnös vagyok, hogy Jézus időt szánjon rám
 • Jézus, ma is bűnt követtem el… majd holnap gyere vissza. Köszi
 • nem érzem, hogy elfogadhatom az áldásodat, mert túl sok hiba van bennem
 • túl sok bűn van az életemben, és nem akarok képmutatóvá válni mások előtt
 • ha tudnák az emberek milyen bűneim vannak, akkor végem lenne
 • Jézus, túl rossz vagyok, helyre teszem az életemet, utána majd beszélünk.

 

Zákues reakciója:

 • tudom, hogy bűnös vagyok, de Jézus bűntelen
 • tudom, hogy ma is bűnt követtem el, de Jézus megbocsát
 • tudom, hogy nem érdemlem meg az áldásaidat, de köszönöm Neked, hogy így is odaadod nekem
 • tudom, hogy néhányan képmutatónak tartanak, de Jézus az egyetlen reménységem
 • tudom, hogy bűnös vagyok, de Jézusra nézek és nem a hibáimra
 • tudom, hogy rossz vagyok, de Jézus veled bűntelen életem lehet

 

Jézus kopogtat az én és a te ajtódon is. Tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek, tudja az összes hibánkat, Ő mégis ott az áll az ajtónknál és be szeretne jönni az életünkbe… ez nem kérdés. A kérdés az, hogyan reagálunk!

 

Írj hozzászólást

*