Isten része és a mi részünk (4.nap)

// augusztus 23rd, 2010 // Blog

Az arany az érték szimbóluma és egy gyönyörű és ritka ásványi kincs. Évszázadokon keresztül sok kultúrában, beleértve a nyugati kultúrákat is, a biztos befektetést jelentette. Becslések szerint csak száz milliárd gramm arany van a földön. Mennyi az? Képzeld el 20 négyzetméternyi kockát (fél foci pálya) – ennyi helyre van szükséged arra, hogy tárolni tudjad a föld összes aranyát. 100 milliárd gramm, legnagyobb része el van zárva a bankokban. Kié az arany? Ki igazi tulajdonosa?

Istené mind

1 Krón. 29:11-12 azt olvashatjuk, Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje!” Zsoltárok 24:1, 5 Mózes 10:14 és Pál az 1 Kor. 10:26 igék mind azt bizonyítják, hogy mert “az Úré a föld és annak teljessége”. Zsolt 50:10-12 elmondja, hogy mi Istené – „Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti.” Míg Pál az írja az 1 Kor. 6:20-ban „Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben”. Elég egyértelművé teszi, hogy Istené az összes arany. Tutankhamen idejében azt hitték, ha meghalsz, akkor a vagyonodat magaddal viszed, de Tim. 6:7 –ben ezt olvashatjuk: „mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle”. Pál egyértelműen leírja, hogy az egyenlegünket nem utalják át a Mennybe, miután meghalunk.

Felismerni Isten tulajdonjogát

Elismerni Isten tulajdonát egy kis gondolkodás-váltást igényel – és ez időbe telik, hogy megkapjuk ezt a kijelentést Isten Szavából, ami szellemi pulzust ad az agyunkból a szívünkbe. Felismerni Isten tulajdonjogát egy lényeges alkotó rész. Mikor elhiszed, hogy birtokolsz egy bizonyos vagyont, a körülményeid fogják meghatározni a hozzáállásodat.

Isten a gondoskodó

Ahogy Máté állítja, az Úr ígérete, hogy gondoskodni: „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (6:33) De milyen formában gondoskodik Isten? Egyik módja, hogy megértsük Istent jobban megnézzük Isten neveit, ami mindig felfedi egy személy karakterét. 1 Mózes 22, Ábrahám egy új nevet felfed Istenből: Jehova ami annyit jelent „Isten, aki gondoskodik” vagy „Isten látja”. A mi Istenünk olyan, aki látja a szükségeinket mielőtt még mi tudnánk, hogy lesz ilyen szükségünk. Te is ilyen Istenként ismered?

A mi részünk

Felismerni, hogy a sáfárkodás annyit jelent, hogy igazgatjuk, menedzseljük Isten vagyonát. Isten nekünk adta a felelősséget, hogy vigyázzunk rá. „Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél ” (Zsolt. 8:6). Arra lettünk elhívva, hogy hűséges vigyázói legyünk mindazok felett amiket kaptunk, ahogy Máté 25:14-15-ben illusztrálja. Isten elvárja tőlünk, hogy legyünk hűségesek mindennel, pénzünkkel, egészségünkkel és vagyonunkkal.

Hűségesnek maradni

Az a feladatunk, hogy hűségesek legyünk 100%-ban, ami a jövedelmünk, nem csak a 10% felett. Meg tanítottuk magunkat, hogyan kezeljük a 90%-ot, egy a világ által látott nézőpontból, és nem egy isteni nézőpontból. A hamis sáfár példázatában, ami a Lk 16:1-2-ben olvasunk: „Majd szólt a tanítványaihoz is: “Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár.” Ez az ige két igazságra tanít bennünket. Első, amikor pazaroljuk a vagyonunkat egy nyílt tudássá válhat és rossz bizonyság lenne. Második, Isten lehet elmozdít bennünket a sáfárkodásból, ha elpazaroljuk, amit Ő adott nekünk.

Ahogy hűségesek vagyunk kicsi dolgokban, Isten tudja, hogy megbízhat minket nagyobb felelősséggel is. Kicsi dolgok kicsik, de kicsi dolgokhoz hűségesnek lenni nagy dolog.

Karakterünk fejlődése

Isten a pénzt használja, hogy formálja a karakterünket. Ahogy David McConaughy magyarázza a könyvében, Money the Acid Test (írta 1918-ban), „a pénz, a leggyakoribb ideiglenes dolog, megába foglalja a szokatlan és az szokásos következményeket. Lehet, hogy már veled is előfordult, a pénz meghatározza az embereket, ahogy megszerzik, megtakarítják, elköltik, és odaadják. Attól függ, hogyan használják, lehet áldás vagy akár átok is. Az ember mestere lehet a pénz kezelésének, vagy a pénz lesz a mestere az embernek. Az Úr a pénzt használja, hogy próbára tegye az életünket és mint egy hangszer megformál minket saját képmására.”

Írj hozzászólást

*