Bölcsességet keresni (2.nap)

// augusztus 19th, 2010 // Blog

Bölcsesség után vágyni

Úgy hisszük, hogy az első könyv, ami a Bibliában íródott az Jób könyve volt. Jób 28:12-13 olvashatunk, ahogy beszédében megkérdezi: „De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén.” Salamon is elismerte, hogy a bölcsesség mindenek felett van és tanítja fiát a Péld. 4:7-ben: „A bölcsességnek a kezdete: szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!” De mi a bölcsesség és hogyan szerezhetünk?

Mi a bölcsesség?

A bölcsesség egy gyakorlatias formája a tudásnak; tudjuk, hogy mit kezdjek a tudásommal, amit Ő adott. Ez egy képesség, hogy meglássuk Isten kezét az emberi körülményekben és mennyei nézetet használni földi helyzetekben. A bölcsesség egy isteni megértés – isteni nézetet ad nekünk, ami megengedi, hogy valami bonyolult dolgot egyszerűvé tegyünk. Amíg a bölcsesség egy bonyolt dolgot leegyszerűsíti, de mi gyakran pont az ellenkezőjét tesszük – veszünk egy egyszerű dolgot és túlbonyolítjuk. Bölcsesség az összevisszaságot világossá teszi. Ez a szív és az értelem ajándéka, amire szükségünk van a helyes életvitelhez. A bölcsesség a Bibliában mindig összefüggésben van az alázatossággal és Isten félelmével.

Istenre nézni

Gyakran, mikor egy helyzet közepén vagyunk és válaszokat akarunk, akkor magunkat vizsgáljuk meg, vagy a körülöttünk lévőket, de a Biblia arra bátorít, ahhoz hogy bölcsességet kapjunk Istenre kell néznünk. Pál azt mondja az efezusi hívőkhöz: „és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istenen, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt.” (Ef. 1:17) Jakab szintén azt mondja nekünk, hogy nézzünk Istenre bölcsességért, „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jakab 1:5)

Tenned kell

A megoldás a sikeres pénzügyek kezelésére a Bibliában található. Ennek az utazásnak a végén több, mint 2000 bibliai hivatkozás van, ami segít neked elsajátítani ezt a tudást a pénz, a vagyon és minden más pénzügy területén. A következő rész a legfontosabb területeket keresi a bibliai pénzügyben és egy gyakorlatias útmutatást a végrehajtáshoz. De emlékezz, hogy a bölcsesség a tudás gyakorlatba áthelyezése; hogy elérd az igazi eredményt és pozitív változás következzen be a pénzügyeidben, bármilyen tudást elsajátítasz is, gyakorlatba kell helyezned.

Dr. Henry Cloud „9 dolog, amit meg kell tenned” könyvében az egyik fejezet címe „Csinálj valamit”. Ebben ezt írja:

„Nem azt tervezte nekünk Isten, hogy hátraüljünk és engedjük, hogy az életünk elrepüljön mellettünk, hogy szerencsétlenné váljunk, elnyomásban, méltánytalanul, tele hibákkal, szeretet nélkül, szegény beállítódással, csúnyán, lustán, negatívan éljünk és ne tegyünk ellene semmit. A passzivitás nagyon messze áll Istentől képmásától. Addig a fokig, amíg megengedjük, hogy az életünk csak úgy elmenjen, és nem kényszerítjük semmilyen változásra, hogy változzon az a helyzet amiben benne vagyunk, addig nem éljük meg az igazi mivoltunkat, ami visszaadni Isten képmását. Lehet, hogy ez az oka, hogy megakadtál és nem tudsz oda eljutni, ahová elszeretnél. Váljál azzá, akivé Isten teremtett. Legyél aktív…kezdjél el mozogni!”

Ez a kulcs, hogy megértsük; ha csak olvassuk Isten igéjét, és tudjuk mit mond, ez nem fog előrébb vinni, muszáj tenned érte. Jó szándék a tudás alkalmazásában kicsit jelent, és legtöbbször az eredménye is kicsi. Jakab pontosan azt mondja: „Legyetek az igének cselekvői, ne csak hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” Ami ennél is nehezebb, hogy lássuk az eredményét az életünkben. Fegyelmeznünk kell magunkat, hogy Isten Szaván cselekedjünk egy szilárd magatartással hosszú ideig. Ha ritkán alkalmazzuk tudásunkat, akkor ritka, hogy megváltozna valakinek is az élete. Miért nem döntjük el most, hogy jegyzetelni fogunk, kiemeljük a fő igéket és végiggondoljuk ezeket a tanulmányokat, utána készítsünk terveket a továbbiakra. Legyél benne biztos, hogy valaki előtt elszámoltatható vagy ezen a területen, oszd meg a céljaidat és terveidet, és emlékezz Isten ott van, hogy segítsen, ha megkérdezed.

Kapcsolódó igék: Péld. 19:20

Írj hozzászólást

*