Az ÚR Félelme

// augusztus 15th, 2013 // Blog

Az előző bejegyzésben pontosan láttuk, hogy Isten nem szeretné, hogy féljünk az életben. 2 Tim 1:7 – „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Mégis, ha ismerjük a Bibliát egy kicsit, akkor tudjuk, hogy több helyen is olyat olvashatunk, ahol Isten félelméről, az Úr félelméről és az Istenfélő életről van szó. Bár nagyon sok tanításnál feljöttek ezek az igék, nekem sosem magyarázták el, hogy mit is jelent ez?!

Persze kialakult bennem egy gondolkozás ezzel kapcsolatban, így mikor meghallom az Úr félelmét, azonnal arra gondolok, hogy ha teszek valami rosszat/bűnt, akkor Isten megbüntet majd, ezért félnem kell az Urat. De tévedtem, nem ezt jelenti, közel sem! Amikor megnéztük, hogy milyen félelmeink vannak és hogyan tudjuk kezelni őket, hogyan tudunk megszabadulni tőlük, akkor erre jutottunk, hogy a FÉLELEM is HIT, rossz dolgokba vetett hit. (Teljes bejegyzést itt lehet olvasni…)

Mit jelentenek akkor ezek az igék?

Péld. 16:6 – Az Úr félelme távol tart a rossztól.

Zsolt: 111:10 – A bölcsesség kezdete az Úr félelme.

Péld. 15:33 – Az Úr félelme bölcsességre int.

1 Tim. 2:1-2 – Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.

Ez csak néhány ige a sokból, mikor a Biblia az Úr Félelméről ír. (mind az Ószövetség és Újszövetségben is olvashatunk ilyen igéket) Megkerestem az első igét a Bibliában, amikor erről van szó! Ez Ábrahám és Izsák története. Ábrahám és felesége Sára már idősek voltak, nem volt gyermekük és már nem is lehetett a koruk miatt. De Isten megígéri nekik, amikor Ábrahám 100 éves lesz, megáldja őket egy fiúgyermekkel. És Isten megtartotta ígéretét, adott nekik egy fiút, akit Izsáknak neveztek el. Néhány évvel később, amikor Izsák nagyobb volt, Isten szólt Ábrahámnak:

1 Mózes 22:1-3 – “Ezek után történ, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki.”

Sokan ismerjük a történetet és hajlamosak vagyunk átsiklani rajta. Isten tudta, hogy Ábrahám nagyon szereti fiát, de Isten mégis emlékezteti, hogy ő az egyetlene, és mégis azt kéri, hogy áldozza fel számára. Mi sokszor 30 perc facebook időt nem vagyunk hajlandóak Istenért feláldozni.

Próbáld meg Ábrahám helyébe képzelni magad. Először is, teljesen reménytelen volt, mielőtt Izsák megszületett volna. Nem volt gyermeke, sőt már is öreg volt. Mit jelent ez? Nincs utód, ahogy ő meghal, meg hal a család is. Aztán Isten tesz egy hatalmas csodát, Fia születik – és egészséges. Majd tesz Isten Ábrahámnak még egy ígéretet: 1 Mózes 21:12b„Izsákot fogják a te utódodnak nevezni”. Tehát azt ígéri, hogy Izsákból nagy nemzettség fog jönni. (nem hal ki a család) Azután, álmában szól hozzá Isten, hogy áldozza fel, erre ő felkel és felnyergeli lovát, fát hasogat és elindul. Mi van???

Több napig mennek a hegy felé. Milyen nagy harc lehetett benne. Talán nem értette, hogy Isten miért teszi, nem tudjuk, mivel nincs feljegyzés erről. Közben Izsák és a szolgák is biztosan észrevették, hogy áldozatot mennek bemutatni Istennek, de nincs áldozati bárány! Talán találgatták, hogy mi lesz, biztosan arra is gondoltak, hogy valamelyikük lesz az áldozati bárány. Izsák sem volt hülye, biztosan neki is eszébe jutott, hogy talán ő lesz az!

Majd azt olvassuk, hogy már készen áll az oltár, megrakták fával és már megkötözve ott fekszik Izsák, és Ábrahám kezébe ott a kés! Ebbe sem gondolunk bele sokszor. Izsákkal nem verekedett az apja, nem erőszakkal kötözte meg és nem erőszakkal fektette az oltárra.

Majd, amikor már Ábrahám ott áll Izsák felett késsel a kezében ezt olvassuk az 1 Mózes 22:11-12-ben – „Kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy ISTENFÉLŐ vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.”

Az angyal az utolsó pillanatban állította le Ábrahámot, az angyal nem szólt, hanem kiáltott! „Ábrahám-Ábrahám”! És azt mondta, hogy most már tudom Istenfélő vagy! Majd Ábrahám elnevezte a hegyet „az Úr hegyén a Gondviselés”. Itt szerepel először az, hogy Istenfélő valaki.

Ha a félelem = rossz dolgokba vetett hit! -> az Úr félelme = Úrba vetett hit = Bizalom Istenben!

Ezt jelenti Isten félelme, hogy megbízunk benne. Pont az ellenkezője a félelemnek, nem azt jelenti, hogy bármilyen formában is félnünk kéne Istentől, hanem azt jelenti, hogy bíznunk kell benne, aki megtartja ígéreteit. A Biblia tele van Isten ígéreteivel, Isten, akit csak jót tervezett számunkra.

Nevezd meg a félelmed és add Istennek, bízz benne, hogy Ő elveszi azokat! Ahogy Ábrahám is bízott Isten ígéretében, hogy Izsákból nemzettséget fog kihozni. Ábrahám biztosan leizzadt az oltárnál, de bízott Istenben, hogy ő megtartja az ígéreteit. Ezért kelt fel azonnal, ezért nyergelte fel lovát szó nélkül és ezért hasogatott fát az indulás előtt. Ezért nem állt le veszekedni Istennel, hogy miért akarja elvenni tőle Izsákot.

Több Félelemmel kapcsolatos igében egy közös dolgot találtam meg. Itt van néhány ige:

1. Mózes 26:24 – “Azon az éjszakán megjelent neki az Úr és ezt mondta: “Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom utódaidat, szolgámért, Ábrahámért!”

Zsolt. 23:4 – “Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.”

Zsolt. 118:6 – “Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?”

Ézs. 41:10“Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

NE FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK!

Egy hozzászólás a(z) “Az ÚR Félelme”

  1. Geo szerint:

    Még így hallás és többszöri olvasás után is nagyon jó, és sok mindenre rávilágított. 🙂 Szuper jó, hogy Isten megmutatta ezt neked és ezen keresztül is használ/használt téged Z!!! 😀 😀 😀

Írj hozzászólást

*